Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije dostupan je od 01. januara 2019.godine.

Od 01.januara 2019.godine dostupan je Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije (LPA) u koji su prebačeni podaci 145 lokalnih poreskih administracija. Na portalu LPA (Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije) se mogu pribaviti informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima. Korisnici ovih informacija su građani, privreda i …