Registrovati šifru delatnosti za DOO ili PR, tj. preduzetnika ili preduzetnika paušalca je jednostavno. Šifra delatnosti se registruje u APR-u i to u postupku osnivanja DOO ili preduzetnika, ili u postupku promene podataka od značaja.

Možete registrovati samo jednu šifru delatnosti kao pretežnu delatnost, bilo da osnivate DOO ili preduzetničku radnju.

Svakako, možete obavljati i sve druge delatnosti koje su Zakonom dozvoljene i za koje nije potrebno da prethodno pribavite posebne dozvole ili licence. U izuzetnim slučajevima, za obavljanje određenih delatnosti potrebno je da registrujete tačno zakonom propisanu šifru delatnosti (na primer turističke agencije).

Pretežna delatnost koju treba da odaberete je ona delatnost od koje ćete imati najviše prihoda.

Istražite Uredbu o klasifikaciji delatnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 54/2010) i odaberite pravu šifru delatnosti koju ćete registrovati. Ukoliko se ne snađete sa klasifikacijom, potražite pomoć oko odabira šifre delatnosti od Vašeg računovođe ili saradnika koji će Vam pružiti uslugu registracije DOO ili preduzetničke radnje.

Samo određene šifre delatnosti mogu biti paušalno oporezovane.

Na sajtu Poreske uprave možete preuzeti aktuelnu Uredbu o bližim uslovima, kriterijumima i elementima za paušalno oporezivanje. U Uredbi je naveden spisak svih šifri delatnosti koje mogu biti paušalno oporezovane. Obratite pažnju da, pored pravilno odabrane šifre delatnosti, ispunite i uslove iz člana 40. Zakona o porezu na dohodak građana. Jedan od datih uslova je da ne pređete limit od 6.0000.000,00 dinara ukupnog prometa u godini. To je uslov za ostanak u paušalu. Isto tako, tokom poslovanja ostvaren prihod preduzetnika ne sme da pređe limit od 8.000.000,00 dinara u prethodnih 365 uzastopnih dana. U suprotnom, automatski gubite status paušalca i ulazite u sistem PDV-a.

Detaljnije o uslovima i kriterijumima za paušalno oporezivanje i ostanak u paušalu pročitajte na sledećoj strani.

U nastavku dajemo deo iz Klasifikacije (oblast 62, grana 62.0, grupe 62.01 – 62.09) kao primer:

62 Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti

Obuhvata stručne aktivnosti na polju informacione tehnologije: pisanje, modifikovanje, testiranje i održavanje softvera; planiranje i projektovanje računarskih sistema kojima se integriše računarski hardver, softver i komunikaciona tehnologija; upravljanje računarskim sistemima klijenata na licu mesta i/ili uređajima za obradu podataka; ostale profesionalne i tehničke aktivnosti koje su u vezi s računarima.

62.0 Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti

Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti.

62.01   Računarsko programiranje

Obuhvata:

 • pisanje, menjanje, testiranje, dokumentovanje i održavanje softvera; uključuje i pisanje programa na osnovu uputstva korisnika
 • projektovanje strukture i sadržaja i/ili pisanje koda neophodnog za kreiranje i inplementacija:
 • sistemskog softvera (uključujući ažuriranje i patch-eve)
 • aplikativnog softvera (uključujući ažuriranje i patch-eve)
 • baza podataka
 • veb stranica
 • prilagođavanje softvera, tj. modifikovanje i konfigurisanje postojeće aplikacije da bi se obezbedila njena funkcionalnost u okruženju klijentovog informacionog sistema

Ne obuhvata:

 • izdavanje softverskih paketa, del. 58.29
 • prevođenje ili prilagođavanje nepodešenog softvera za određeno tržište, za svoj račun, del. 58.29
 • planiranje i projektovanje računarskih sistema koji integrišu hardver, softver i komunikacionu tehnologiju, čak i kada obezbeđivanje softvera predstavlja integralni deo, del. 62.02

62.02   Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije

Obuhvata:

 • planiranje i projektovanje računarskih sistema koji integrišu hardver, softver i komunikacione tehnologije; usluge mogu obuhvatiti i odgovarajuću obuku korisnika

Ne obuhvata:

 • prodaju hardvera i softvera, del. 46.51 i 47.41
 • instaliranje centralnih (mainframe) i sličnih računara, del. 33.20
 • instalaciju personalnih računara, del. 62.09
 • instalaciju softvera, oporavljanje nakon havarije ili pada računarskog sistema, del. 62.09

62.03   Upravljanje računarskom opremom

Obuhvata:

 • obezbeđenje upravljanja klijentovim računarskim sistemom na licu mesta i/ili opremom za obradu podataka, kao i pružanje odgovarajućih usluga podrške

62.09   Ostale usluge informacione tehnologije

Obuhvata druge informaciono-tehnološke delatnosti i delatnosti u vezi sa računarima, na drugom mestu nepomenute, kao što su:

 • usluge oporavka nakon havarije ili pada sistema (disaster recovery)
 • instaliranje personalnih računara
 • usluge instalacije softvera

Ne obuhvata:

 • montiranje centralnih (mainframe) i sličnih računara, del. 33.20
 • računarsko programiranje, del. 62.01
 • konsultovanje u vezi s računarima, del. 62.02
 • upravljanje računarskom opremom, del. 62.03
 • obrađivanje podataka i hosting, del. 63.11
Registrovati šifru delatnosti