Od 01.januara 2019.godine dostupan je Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije (LPA) u koji su prebačeni podaci 145 lokalnih poreskih administracija.

Na portalu LPA (Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije) se mogu pribaviti informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima. Korisnici ovih informacija su građani, privreda i država.

Poreski obveznik (fizičko ili pravno lice) na Jedinstvenom informacionom sistemu lokalne poreske administracije ima sledeće opcije:
– Pregled i podnošenje poreskih prijava (PPI1 i PPI2)
– Upit stanja – Pregled stanja na računima obveznika

Poreskim obveznicima ponuđena su dva načina autentifikacije (prijave) na Jedinstvenom informacionom sistemu lokalne poreske administracije:
– Elektronskim kvalifikovanim sertifikatom
– Korisničkim imenom i lozinkom (važe stari pristupni podaci)

Ukoliko se poreski obveznik autenifikovao kvalifikovanim elektronskim sertifikatom ima pristup svim gore pomenutim opcijama. Može da pregleda i podnosi poreske prijave, te da ih elektronski potpiše i ima uvid u upit stanja.

Poreski obveznik autentifikovan samo korisničkim imenom i lozinkom ima pristup samo i jedino uvidu u Upit stanja. To znači da nema mogućnost podnošenja poreske prijave elektronskim putem preko Jedinstvenog informacionog sistem lokalne poreske administracije LPA.

Na portalu LPA – Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije dato je Uputstvo za korisnike.

Izvor: LPA

Poručite naše usluge za pripremu i podnošenje poreskih prijava (PPI1 i PPI2) preko emaila office@beoecc.rs

BEOECC