Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije dostupan je od 01. januara 2019.godine.

Od 01.januara 2019.godine dostupan je Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije u koji su prebačeni podaci 145 lokalnih poreskih administracija. Na portalu LPA se mogu pribaviti informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima a korisnici ovih informacija su građani, privreda i država. Poreski obveznik (fizičko ili pravno …