BEOECC.RS

Osnivanje firme DOO

Osnivanje otvaranje firme DOO u Beogradu, u Srbiji, u Agenciji za privredne registre APR-u su deo usluga koje BEOECC nudi. U nastavku je naša ponuda sa 3 opcije za osnivanje DOO u APR-u + dodatne usluge (otvaranje računa u banci, upis stvarnih vlasnika, upis DOO u nadležni arhiv, dobijanje elektronskog potpisa za direktora ili osnivača i dr.).

Ponuda za osnivanje DOO u Beogradu

Opcija 1.

Osnivanje firme DOO e-Registracijom u APR-u u Beogradu i Srbiji

Naše usluge 7.990 dinara
APR taksa za osnivanje DOO e-Registracijom iznosi 4.500 dinara 

Šta mi radimo?

Mi priprememo potrebnu dokumentaciju: eRegistracionu prijavu i Osnivački akt. Vi potpisujete navedeno elektronskim sertifikatom. Pružamo Vam tehničku podršku kod otvaranja naloga u APR-u i potpisivanja eSertifikatom. 

Opcija 2.

Osnivanje firme DOO u APR-u u Beogradu i Srbiji

(bez podrške na terenu)

Naše usluge 5.990 dinara 
APR taksa za osnivanje DOO iznosi 4.900 dinara + 1.000,00 dinara za objavu osnivačkog akta.

Taksa za overu Osnivačkog akta i druge dokumentacije zavisi od broja potpisa koji se overavaju i broja dokumenata.

Napomena: Overa kod notara iznosi 360,00 dinara po 1 potpisu po 1 primerku na dan 10.10.2022.. 

Šta mi radimo?

Mi pripremamo APR registracionu prijavu i Odluku o osnivanju i sve Vam šaljemo putem emaila. Dobijate uputstva od nas za dalje korake: za overu dokumentacije kod notara i podnošenje APR Registracione prijave sa potrebnom dokumentacijom – prilozima.

Opcija 3.

Osnivanje firme DOO u APR-u u Beogradu

(sa podrškom na terenu + štampanje svih potrebnih dokumenata za overu)

Naše usluge 10.200 dinara 
APR taksa za osnivanje DOO iznosi 4.900 dinara + 1.000,00 dinara za objavu osnivačkog akta.

Taksa za overu Osnivačkog akta i druge dokumentacije je data u prethodnoj napomeni.

Šta mi radimo?

Mi pripremamo i štampamo svu potrebnu dokumentaciju za overu i prisustvujemo overi. Takođe, pripremamo i podnosimo APR zahtev (registracionu prijavu) sa potrebnom dokumentacijom APR-u. Obaveštavamo Vas o statusu registracije osnivanja DOO u APR-u i upućujemo Vas na dalje korake.

Šta je uključeno u našu uslugu osnivanja DOO u APR-u

 1. savetovanje o najprikladnijoj pravnoj formi, šifri delatnosti i slično:
  1. najčešća nedoumica klijenata je da li započeti poslovanje kao preduzetnik (PR) ili firma (DOO);
  2. koju šifru delatnosti odabrati ako će DOO obaljati više delatnosti.
 2. priprema i podnošenje standardne ili e-prijave za registraciju DOO u Agenciji za privredne registre (APR):
  1. za podnošenje e-prijave APR prijave za osnivanje DOO potrebno je da osnivači i direktor poseduju e-potpis;
  2. za podnošenje standardne APR prijave za osnivanje DOO potrebno je da direktor poseduje e-potpis;
  3. možemo Vam pomoći oko dobijanja e-potpisa – ovo spada u dodatne usluge (vidi u nastavku objašnjenje);
 3. priprema pravnog akta o osnivanju DOO (Odluka o osnivanju ako je 1 osnivač ili Ugovor o osnivanju ako je više osnivača):
 4. priprema ostalih dokumenata za overu (OP obrazac, Punomoćje ako želite da mi završimo sve u Vaše ime i drugo).
Osnivanje firme DOO u Srbiji, u Beogradu
Da početak Vaše firme bude siguran

Dodatne usluge za osnivanje otvaranje firme DOO

Cena kompletne usluge za osnivanje otvaranje firme DOO u Beogradu (osnivanje u APR-u + otvaranje računa u banci + upis stvarnih vlasnika i dr.) zavisi od broja i vrste odabranih dodatnih usluga za osnivanje DOO. Predlog dodatnih usluga:

 1. upis stvarnih vlasnika u Centralnoj evidenciji:

  1. rok za upis stvarnih vlasnika u Registar je 15 dana od datuma registracije DOO;
  2. prijavu potpisuje direktor e-potpisom na portalu Centralnog registra;
  3. mi pripremamo e-prijavu i šaljemo Vam link preko kojeg vršite potpisivanje;
  4. po potrebi pripremamo dokumentaciju o stvarnim vlasnicima (koja je zakonom propisana);
  5. Cena za upis 1 osnivača = 1 stvarnog vlasnika – 2.990,00 dinara.
 2. otvaranje računa u banci (opciono):

  1. možemo da budemo sa Vama u banci prilikom otvaranja računa – mi pripremamo svu dokumentaciju koju je potrebno priložiti banci;
  2. postupak otvaranja računa u banci možemo završiti i bez Vašeg prisustva uz overeno punomoćje;
  3. možemo Vam obezbediti online podršku (slanje potrebne dokumentaciije banci putem email-a);
 3. priprema i podnošenje dokumentacije za dobijanje e-potpisa tj. kvalifikovanog elektronskog sertifikata:

  1. za eRegistraciju DOO potrebno je da osnivač poseduje elektronski sertifikat (e-Potpis);
  2. potrebno je da direktor DOO poseduje e-potpis, bilo da se registracija DOO u APR-u vrši standardno ili elektronski;
  3. Elektronski potpis izdaju Halcom, PKS, POŠTA, MUP (besplatno) i E-SMART SYSTEMS.
 4. upis DOO u registar nadležnog arhiva:

  1. rok za upis u nadležni registar arhiva je 30 dana od datuma registracije DOO;
  2. mi pripremamo prijavu i dostavljamo Vam je na potpis;
  3. podnosimo prijavu nadležnom arhivu.
 5. administrativni asistent u finansijama, računovodstvu ili pravnom sektoru:

  1. dok ne krenete sa poslom, i ne angažujete lice koje će se baviti tim delom poslova u Vašoj kompaniji, 
  2. ili na duži period ukoliko Vam ova varijanta saradnje više odgovara.
  3. Cena usluge je 750,00 EUR mesečno (88.500,00 dinara) ili po dogovoru.
* * *

Poslovi kod osnivanja DOO koje obavlja računovođa

Savetujemo Vas da pre ili u toku otvaranja / osnivanja firme DOO nađete računovođu. Razlog: postoje poslovi nakon osnivanja DOO koje samo računovođa može da završi. Rok za izvršenje tih poslova je isti, ili sledeći dan od osnivanja, odnosno najkasnije u roku od 15 dana od datuma osnivanja DOO. U navedenom roku računovođa treba da obavi sledeće poslove:

 1. pripremi i podnese propisane e-poreske prijave Poreskoj upravi (PU),
 2. podnese propisane poreske prijave Lokalnoj poreskoj administraciji (LPA), i 
 3. izvrši potrebne evidencija na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja CROSO.
* * *

Da li Vam je potrebna virtuelna adresa? 

Nudimo uslugu stalne ili privremene poslovne adrese za sedište Vaše firme (virtuelna adresa ili virtuelna kancelarija), dok ne nađete prikladan poslovni prostor, po ceni od 52 EUR/ mesečno NETO, odn. 61 EUR/mesečno sa uračunatim porezom (pogledajte više o tome ovde).

* * *

Da li Vam je potreban asistent u finansijama, računovodstvu ili pravnom sektoru? 

Vaš virtuelni biznis asistent bi u prvim danima ili duže obavljao sledeće poslove:

  1. pripremao potrebne ugovore, pravilnike, odluke, račune, memorandume i slično;
  2. komunicirao sa računovođom, bankom, poreskom upravom i kupcima radi naplate potraživanja;
  3. uredio sistem za protok, kontrolu, ažuriranje i arhiviranje poslovne dokumentacije;
  4. asistirao u pripremi ponuda za učešće u javnim nabavkama;
  5. pribavljao potrebnu dokumentaciju za dobijanje poslovne vize;
  6. unosio sadržaj za web sajt, vršio osnovna SEO podešavanja na web sajtu;
  7. pomagao u organizaciji ili samostalno organizovao partnerske konferencije;
  8. pročitajte više o poslovima virtuelnog asistenta ovde.

POZOVITE NAS

na +381 (0)11 2185 397  ili pišite na office@beoecc.rs

 

Statusne promene kod DOO

Statusne promene kod DOO obuhvataju pripremu i podnošenje APR prijave, pripremu Odluke o promenama i pripremu novog Akta o osnivanju DOO (Odluke ili Ugovora) koji se registruje u APR. Pozovite nas za upis promena:

 • naziva firme;
 • delatnosti;
 • sedišta;
 • vlasnika ili direktora;
 • povećanje ili smanjenje kapitala;
 • ostalih podataka (postoji mogućnost više od 30 promena).

Brisanje firme DOO

Brisanje firme DOO je postupak koji traje duže i koji zahteva strpljenja, pribavljanje većeg broja potvrda i podnošenje istih APR-u. Našu uslugu za brisanje DOO možemo prilagoditi Vašim zahtevima. Dakle, možemo samostalno obaviti brisanje DOO u APR-u ili biti asistencija Vašem računovodstvu.

 

BEOECC agencija