BEOECC.RS

Osnivanje firme DOO

Osnivanje otvaranje firme DOO u Beogradu, u Srbiji, u Agenciji za privredne registre APR-u su deo usluga koje BEOECC nudi. U nastavku je naša ponuda sa 3 opcije za osnivanje DOO u APR-u + dodatne usluge (otvaranje računa u banci, upis stvarnih vlasnika, upis DOO u nadležni arhiv, dobijanje elektronskog potpisa za direktora ili osnivača i dr.).

Ponuda za osnivanje DOO u Beogradu

Opcija 1.

Osnivanje firme DOO e-Registracijom u APR-u u Beogradu i Srbiji

Naše usluge 7.990 dinara
APR taksa za osnivanje DOO e-Registracijom iznosi 4.500 dinara 

Šta mi radimo?

Mi priprememo potrebnu dokumentaciju: eRegistracionu prijavu i Osnivački akt. Vi potpisujete navedeno elektronskim sertifikatom. Pružamo Vam tehničku podršku kod otvaranja naloga u APR-u i potpisivanja eSertifikatom. 

Opcija 2.

Osnivanje firme DOO u APR-u u Beogradu i Srbiji

(bez podrške na terenu)

Naše usluge 5.990 dinara 
APR taksa za osnivanje DOO iznosi 4.900 dinara + 1.000,00 dinara za objavu osnivačkog akta.

Taksa za overu Osnivačkog akta i druge dokumentacije zavisi od broja potpisa koji se overavaju i broja dokumenata.

Napomena: Overa kod notara iznosi 360,00 dinara po 1 potpisu po 1 primerku na dan 10.10.2022.. 

Šta mi radimo?

Mi pripremamo APR registracionu prijavu i Odluku o osnivanju i sve Vam šaljemo putem emaila. Dobijate uputstva od nas za dalje korake: za overu dokumentacije kod notara i podnošenje APR Registracione prijave sa potrebnom dokumentacijom – prilozima.

Opcija 3.

Osnivanje firme DOO u APR-u u Beogradu

(sa podrškom na terenu + štampanje svih potrebnih dokumenata za overu)

Naše usluge 10.200 dinara 
APR taksa za osnivanje DOO iznosi 4.900 dinara + 1.000,00 dinara za objavu osnivačkog akta.

Taksa za overu Osnivačkog akta i druge dokumentacije je data u prethodnoj napomeni.

Šta mi radimo?

Mi pripremamo i štampamo svu potrebnu dokumentaciju za overu i prisustvujemo overi. Takođe, pripremamo i podnosimo APR zahtev (registracionu prijavu) sa potrebnom dokumentacijom APR-u. Obaveštavamo Vas o statusu registracije osnivanja DOO u APR-u i upućujemo Vas na dalje korake.

Šta je uključeno u našu uslugu osnivanja DOO u APR-u

 1. savetovanje o najprikladnijoj pravnoj formi, šifri delatnosti i slično:
  1. najčešća nedoumica klijenata je da li započeti poslovanje kao preduzetnik (PR) ili firma (DOO);
  2. koju šifru delatnosti odabrati ako će DOO obaljati više delatnosti.
 2. priprema i podnošenje standardne ili e-prijave za registraciju DOO u Agenciji za privredne registre (APR):
  1. za podnošenje e-prijave APR prijave za osnivanje DOO potrebno je da osnivači i direktor poseduju e-potpis;
  2. za podnošenje standardne APR prijave za osnivanje DOO potrebno je da direktor poseduje e-potpis;
  3. možemo Vam pomoći oko dobijanja e-potpisa – ovo spada u dodatne usluge (vidi u nastavku objašnjenje);
 3. priprema pravnog akta o osnivanju DOO (Odluka o osnivanju ako je 1 osnivač ili Ugovor o osnivanju ako je više osnivača):
 4. priprema ostalih dokumenata za overu (OP obrazac, Punomoćje ako želite da mi završimo sve u Vaše ime i drugo).
Osnivanje firme DOO u Srbiji, u Beogradu
Da početak Vaše firme bude siguran

Dodatne usluge za osnivanje otvaranje firme DOO

Cena kompletne usluge za osnivanje otvaranje firme DOO u Beogradu (osnivanje u APR-u + otvaranje računa u banci + upis stvarnih vlasnika i dr.) zavisi od broja i vrste odabranih dodatnih usluga za osnivanje DOO. Predlog dodatnih usluga:

 1. upis stvarnih vlasnika u Centralnoj evidenciji:

  1. rok za upis stvarnih vlasnika u Registar je 15 dana od datuma registracije DOO;
  2. prijavu potpisuje direktor e-potpisom na portalu Centralnog registra;
  3. mi pripremamo e-prijavu i šaljemo Vam link preko kojeg vršite potpisivanje;
  4. po potrebi pripremamo dokumentaciju o stvarnim vlasnicima (koja je zakonom propisana);
  5. Cena za upis 1 osnivača = 1 stvarnog vlasnika – 2.990,00 dinara.
 2. otvaranje računa u banci (opciono):

  1. možemo da budemo sa Vama u banci prilikom otvaranja računa – mi pripremamo svu dokumentaciju koju je potrebno priložiti banci;
  2. postupak otvaranja računa u banci možemo završiti i bez Vašeg prisustva uz overeno punomoćje;
  3. možemo Vam obezbediti online podršku (slanje potrebne dokumentaciije banci putem email-a);
 3. priprema i podnošenje dokumentacije za dobijanje e-potpisa tj. kvalifikovanog elektronskog sertifikata:

  1. za eRegistraciju DOO potrebno je da osnivač poseduje elektronski sertifikat (e-Potpis);
  2. potrebno je da direktor DOO poseduje e-potpis, bilo da se registracija DOO u APR-u vrši standardno ili elektronski;
  3. Elektronski potpis izdaju Halcom, PKS, POŠTA, MUP (besplatno) i E-SMART SYSTEMS.
 4. upis DOO u registar nadležnog arhiva:

  1. rok za upis u nadležni registar arhiva je 30 dana od datuma registracije DOO;
  2. mi pripremamo prijavu i dostavljamo Vam je na potpis;
  3. podnosimo prijavu nadležnom arhivu.
 5. administrativni asistent u finansijama, računovodstvu ili pravnom sektoru:

  1. dok ne krenete sa poslom, i ne angažujete lice koje će se baviti tim delom poslova u Vašoj kompaniji, 
  2. ili na duži period ukoliko Vam ova varijanta saradnje više odgovara.
  3. Cena usluge je 750,00 EUR mesečno (88.500,00 dinara) ili po dogovoru.
* * *

Poslovi kod osnivanja DOO koje obavlja računovođa

Savetujemo Vas da pre ili u toku otvaranja / osnivanja firme DOO nađete računovođu. Razlog: postoje poslovi nakon osnivanja DOO koje samo računovođa može da završi. Rok za izvršenje tih poslova je isti, ili sledeći dan od osnivanja, odnosno najkasnije u roku od 15 dana od datuma osnivanja DOO. U navedenom roku računovođa treba da obavi sledeće poslove:

 1. pripremi i podnese propisane e-poreske prijave Poreskoj upravi (PU),
 2. podnese propisane poreske prijave Lokalnoj poreskoj administraciji (LPA), i 
 3. izvrši potrebne evidencija na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja CROSO.
* * *

Da li Vam je potreban asistent u finansijama, računovodstvu ili pravnom sektoru? 

Vaš virtuelni biznis asistent bi u prvim danima ili duže obavljao sledeće poslove:

  1. pripremao potrebne ugovore, pravilnike, odluke, račune, memorandume i slično;
  2. komunicirao sa računovođom, bankom, poreskom upravom i kupcima radi naplate potraživanja;
  3. uredio sistem za protok, kontrolu, ažuriranje i arhiviranje poslovne dokumentacije;
  4. asistirao u pripremi ponuda za učešće u javnim nabavkama;
  5. pribavljao potrebnu dokumentaciju za dobijanje poslovne vize;
  6. unosio sadržaj za web sajt, vršio osnovna SEO podešavanja na web sajtu;
  7. pomagao u organizaciji ili samostalno organizovao partnerske konferencije;
  8. pročitajte više o poslovima virtuelnog asistenta ovde.

PIŠITE NAM NA

office@beoecc.rs

 

Statusne promene kod DOO

Statusne promene kod DOO obuhvataju pripremu i podnošenje APR prijave, pripremu Odluke o promenama i pripremu novog Akta o osnivanju DOO (Odluke ili Ugovora) koji se registruje u APR. Pozovite nas za upis promena:

 • naziva firme;
 • delatnosti;
 • sedišta;
 • vlasnika ili direktora;
 • povećanje ili smanjenje kapitala;
 • ostalih podataka (postoji mogućnost više od 30 promena).

Brisanje firme DOO

Brisanje firme DOO je postupak koji traje duže i koji zahteva strpljenja, pribavljanje većeg broja potvrda i podnošenje istih APR-u. Našu uslugu za brisanje DOO možemo prilagoditi Vašim zahtevima. Dakle, možemo samostalno obaviti brisanje DOO u APR-u ili biti asistencija Vašem računovodstvu.

 

BEOECC agencija