Kako da registrujete DOO u Srbiji – otvaranje firme elektronski

Otvaranje firme DOO elektronski, u slučaju kada je osnivač domaće fizičko lice, je u mnogo čemu olakšano.  Za otvaranje firme DOO elektronski, potrebno je da osnivač i direktor novoosnovane firme obavezno poseduju e-potpis, tj. kvalifikovani elektronski sertifikat. Predlažemo da se odlučite za PTT elektornski sertifikat i možemo Vam pomoći da …

Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije dostupan je od 01. januara 2019.godine.

Od 01.januara 2019.godine dostupan je Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije (LPA) u koji su prebačeni podaci 145 lokalnih poreskih administracija. Na portalu LPA (Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije) se mogu pribaviti informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima. Korisnici ovih informacija su građani, privreda i …

Centralna evidencija stvarnih vlasnika

Dana 31.12.2018.godine, u Agenciji za privredne registre (APR) je, u skladu sa Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Sl. list RS“, br. 41/18), uspostavljena Centralna evidencija stvarnih vlasnika. Ovlašćena lica u pravnim licima i drugim subjektima, koji su osnovani do 31.decembra 2018.godine, dužna su da evidentiraju podatke u ovu evidenciju …