Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije dostupan je od 01. januara 2019.godine.

Od 01.januara 2019.godine dostupan je Jedinstveni informacioni sistem lokalne poreske administracije u koji su prebačeni podaci 145 lokalnih poreskih administracija. Na portalu LPA se mogu pribaviti informacije o porezu na imovinu i drugim izvornim javnim prihodima a korisnici ovih informacija su građani, privreda i država. Poreski obveznik (fizičko ili pravno …

Centralna evidencija stvarnih vlasnika

Dana 31.12.2018.godine, u Agenciji za privredne registre (APR) je, u skladu sa Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Sl. list RS“, br. 41/18), uspostavljena Centralna evidencija stvarnih vlasnika. Ovlašćena lica u pravnim licima i drugim subjektima, koji su osnovani do 31.decembra 2018.godine, dužna su da evidentiraju podatke u ovu evidenciju …

Registracija preduzeća

REGISTRACIJA preduzeća i preduzetnika Informacije o postupku registracija preduzeća i preduzetnika u APR-u, potrebnoj dokumentaciji i korisnim linkovima možete pronaći i na našem sajtu Starting a Business in Serbia na srpskom i engleskom jeziku ili na našoj glavnoj stranici Osnivanje preduzeća i radnji.