BEOECC.RS

Cenovnik usluga

Cenovnik usluga od 01.04.2021.

 1. Osnivanje DOO (elektronski, priprema APR prijave i osnivačkog akta) – 5.990,00 dinara
 2. Osnivanje DOO (lična dostava prijave za osnivanje APR-u + priprema APR prijave i osnivačkog akta) – 10.200,00 dinara
 3. Osnivanje preduzetnika (priprema APR prijave + lična dostava registracione prijave u APR) – 4.900,00 dinara
 4. Upis stvarnih vlasnika u APR (za 1 osnivača/vlasnika koji je fizičko lice) – 2.990,00 dinara
 5. Izdavanje virtuelne kancelarije/adrese za sedište za DOO ili preduzetnika – 50,00 EUR neto (sa porezom 58,82 EUR) – usluga obuhvata:
  1. Sedište i službenu adresu za DOO ili preduzetnika;
  2. Poštansko sanduče;
  3. Obaveštenja o prijemu pošte;
  4. Skeniranje primljene pošte i dostava putem e-maila (do 10 stranica A4 mesečno);
  5. Čuvanje primljene pošte;
  6. Obračun poreza na zakup sedišta, priprema naloga za plaćanje poreza na zakup i priprema poreske prijave;
 6. VIRTUELNI ASISTENT ZA PAUŠALCE već od 45 EUR/mesečno (5.300,00 dinara):
  1. Podnošenje APR registracione prijave u APR (otvaranja, privremeno zatvaranje ili otvaranje);
  2. Podnošenje poreske prijave PPDG-1R, poreske prijave za zakup i poreskih prijava u LPA;
  3. Preuzimanje poreskih kartica;
  4. Evidentiranje faktura u KPO i kontrola prometa;
  5. Čuvanje poslovne dokumentacije.
 7. VIRTUELNI ASISTENT ZA DOO, preduzetnike knjigaše i računovodstvene agencije već od 45,00 EUR/dnevno
 8. Priprema dokumenata:
  1. OP obrasca (u elektronskoj formi) – 2.990,00 dinara;
  2. Akta o osnivanju – DOO – 3.500,00 dinara;
  3. Izmena Akta o osnivanju – DOO – 5.600,00 dinara;
  4. Predlog za izvršenje na osnovu verodostojne isprave – 7.900,00 dinara;
 9. Pribavljanje svih potvrda za učešće u javnim nabavkama12.000,00 dinara;
 10. Usluga potpune legalizacije dokumenata, molbe za dobijanje poslovne vize i slično16.900,00 dinara.
  1. dostavljate nam putem emaila dokument za koji je potrebno izvršiti legalizaciju, original preuzimamo lično;
  2. šaljem Vam uputstva i pripremljenu dokumentaciju koju je potrebno da potpišete (punomoćja, zahtevi i dr.);
  3. u roku od 2-5 dana vraćamo Vam dokument sa svim potrebnim pečatima (koji sadrži Apostile, pečate Ministarstva pravde, Ministarstva inostranih poslova i Privredne komore Srbije).
 11. Savetovanje11.800,00 din. za 45 min. savetovanja
 12. Popis arhivske građe, evidentiranje i upis u Arhivsku knjigu, priprema potrebnih akata, liste kategorija dokumentarnog materijala sa rokovima čuvanja – cena po dogovoru u zavisnosti od količine materijala koji se popisuje, stanja postojećih evidencija i dostupnih podataka.

Napomena:

Beoecc nije u sistemu PDV-a. Cenovnik usluga sadrži cene bez PDV-a ili sa uračunatim porezom. Ponuđene usluge može izvršiti, u dogovoru sa zainteresovanim klijentom, BEOECC Agencija, Tanja Mihajlović ili partnerska kompanija – saradnik. Ponudu može dostaviti BEOECC Agencija, Tanja Mihajlović ili partnerska kompanija – saradnik (Amis Telekom doo Beograd).

Poručite naše usluge

na email office@beoecc.rs ili nas pozovite na 066 338 335

Cenovnik usluga
Cenovnik usluga

BEOECC Agencija za poslovno savetovanje i obradu podataka Tanja Mihajlović PR

Vaš pouzdani poslovni saradnik

Možemo kreirati paket usluga po Vašoj meri!

Usluge koje mogu biti deo paketa:

priprema svih vrsta ugovora; priprema pravnih akata; pružanje administrativno-pravnih usluga; saradnja sa računovodstvom u ime Vaše firme; fakturisanje; izrada kalkulacija; e-Banking; izrada izveštaja u Excel-u; vođenje evidencija u Excel-u; izrada prezentacija u PowerPoint-u; poslovi spoljno-tgovinskog i deviznog poslovanja; kreditni poslovi sa inostranstvom; poslovi na planiranju, pripremi i organizaciji partnerskih konferencija; komunikacija i vođenje postupaka pred državnim organima; komercijalno zastupanje Vaše firme; virtuelni asistent; praćenje i primena zakonskih regulativa i propisa; knjiženje poslovne dokumentacije (ova usluga je dostupna i računovodstvenim i knjigovodstvenim agencijama – BizniSoft).