Povraćaj više plaćenog doprinosa PIO

Povraćaj više plaćenog doprinosa PIO

Povraćaj više plaćenog doprinosa PIO može da izvrši fizičko lice podnošenjem propisanih zahteva Poreskoj upravi za svaku godinu posebno. Zahtev se podnosi na obrascu br. 2. prema Pravilniku. Uz Zahtev je potrebno priložiti i određene dokaze. Pojedine dokaze izdaju pravna lica ili preduzetnici kod koga fizičko lice ostvaruje prihode (iz radnog odnosa, dopunski rad, ugovor o delu i drugo) ili Poreska uprava. Potrebno je priložiti i Uverenje PIO Fonda o osnovici na koju je uplaćen doprinos za svaku godinu posebno.

Poručite našu uslugu za povraćaj više uplaćenog doprinosa PIO

Pripremamo potrebne zahteve za povraćaj pretplaćenih doprinosa za PIO, zdravstvo ili nezaposlenost. Po dogovoru podnosimo zahteve nadležnoj Poreskoj filijali ili PIO Fondu. Od Vas dobijamo određene dokaze u originalu i podatak o računu u banci na koji želite da se izvrši povraćaj. Pogledajte naš Cenovnik za ostale usluge.

Povraćaj više uplaćenog doprinosa PIO za preduzetnika paušalca iz radnog odnosa

Pravo na povraćaj više uplaćenih doprinosa za socijalno osiguranje, ostvaruje obveznik doprinosa:

  • koji je sam platio doprinose, odnosno
  • kome su u njegovo ime i korist plaćeni doprinosi iz osnovice koja PRELAZI iznos najviše godišnje osnovice za kalendarsku godinu.

Iznos najviše godišnje osnovice doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2020.godinu iznosi 4.423.080,00 dinara.

Zahtev za povraćaj se podnosi nakon februara tekuće godine za prethodnu godinu. Zahtev obveznik podnosi kao fizičko lice. Međutim, Zahtev za izdavanje uverenja o osnovici i visini obračunatog i plaćenog doprinosa po rešenjima, podnosi kao preduzetnik. Nakon toga, sa dobijenim uverenjem i PPP PO obrascem od firme gde je zaposlen, može podneti Zahtev PIO Fondu. PIO Fondu podnosi Zahtev za dobijanje uverenja o osnovici na koju je uplaćen doprinos kao fizičko lice. Konačno, sa ovim uverenjem podnosilac zahteva kao fizičko lice podnosi Zahtev za povraćaj Poreskoj upravi. Ako je sve u redu, Poreska uprava donosi rešenje o povraćaju i uplaćuje novac na račun podnosica.

Povraćaj više plaćenog doprinosa PIO