Centralna evidencija stvarnih vlasnika

Dana 31.12.2018.godine, u Agenciji za privredne registre (APR) je, u skladu sa Zakonom o centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika („Sl. list RS“, br. 41/18), uspostavljena Centralna evidencija stvarnih vlasnika. Ovlašćena lica u pravnim licima i drugim subjektima, koji su osnovani do 31.decembra 2018.godine, dužna su da evidentiraju podatke u ovu evidenciju …