Stambene zajednice – poreska i računovodstvena pitanja za obveznike poreza na dobit

Stambena zajednica koja je obveznik poreza na dobit, tj. koja ostvaruje prihode na tržištu, trebalo bi da vodi knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva za potrebe utvrđivanja poreza na dobit. Stambene zajednice – obveznici poreza na dobit pravnih lica sastavljaju poreski bilans na obrascu PBN 1 i iskazuju poresku obavezu u …