VIRTUELNA KANCELARIJA U SRBIJI, U CENTRU BEOGRADA

VIRTUELNA KANCELARIJA U SRBIJI, U CENTRU BEOGRADA

Virtuelna kancelarija u Srbiji, u centru Beograda, na opštini Stari Grad, po povoljnim cenama.

Virtuelnu adresu možete zakupiti na duži rok ili privremeno, dok ne pronađete poslovne kancelarije. U cenu zakupa virtuelne kancelarije uključene su standardne usluge (skeniranje primljene pošte i slanje na vaš email i slično). Na Vaš zahtev možemo pružati dodatne administrativne usluge, kao što su obračun poreza, priprema naloga za plaćanje poreza i doprinosa za preduzetnika i slično.

Takođe, možete dobiti značajne popuste kod usluga registracije firme ili preduzetnika u APR-u, računovodstva ili virtuelnog asistenta.

Virtuelna kancelarija u Beogradu + Računovodsvo ili Virtuelni asistent

Ukoliko je potrebno, možemo u Vaše ime da preuzmemo komunikaciju sa bankom ili Poreskom upravom. Dakle, u osnovni paket usluge zakupa naše virtuelne kancelarije, u svakom trenutku možete uključiti ili isključiti usluge računovodstva. Što znači, da sa našom uslugom virtuelne kancelarije u Srbiji, u Beogradu, imate opciju da na jednom mestu dobijete i svog računovođu ili virtuelnog asistenta. Evo pregleda usluga za preduzetnike – paušalce: priprema i podnošenje poreske prijave PPDG-1R, priprema naloga za plaćanje poreza i doprinosa za preduzetnika, mesečno preuzimanje i kontrola poreskih kartica, evidencija u KPO, čuvanje poslovne dokumentacije, priprema izlaznih računa i slično.

Pogledajte u nastavku našu ponudu virtuelne kancelarije u Srbiji, u centru Beograda za PREDUZETNIKE i DOO, kao i ponudu usluge dodatnih administrativnih poslova. Vidi adresu.

VIRTUELNA KANCELARIJA U SRBIJI, U CENTRU BEOGRADA – STARI GRAD

PREDUZETNICI – PAUŠALCI

Cena usluge

50 EUR/mesečno (58,82 eur sa porezom):

Sedište i službena adresa preduzetnika, Poštansko sanduče – Obaveštenje o prijemu pošte, Skeniranje primljene pošte i dostava putem e-pošte.

Dodatne usluge: Priprema naloga za plaćanje poreza i doprinosa za preduzetnika, Obračun poreza na zakup i priprema poreske prijave

*

Opciono: virtuelni asistent za paušalce

već od 45 EUR/ mesečno:

Podnošenje APR registracione prijave za osnivanje, privremeno zatvaranje ili otvaranje; Podnošenje poreske prijave PPDG-1R , Podnošenje poreske prijave za zakup, Podnošenje prijave za LPA.

Preuzimanje poreskih kartica, Evidentiranje faktura u KPO i kontrola prometa, Čuvanje poslovne dokumentacije

Ponuda virtuelne kancelarije za PREDUZETNIKE koji vode knjige i DOO u Beogradu.

PREDUZETNICI knjigaši i DOO

Cena usluge virtuelne kancelarije

50 EUR/mesečno

Sedište i službena adresa, Poštansko sanduče, Obaveštenje o prijemu pošte, Skeniranje primljene pošte i dostava putem e-pošte

Dodatne usluge: Priprema naloga za plaćanje poreza i doprinosa (za preduzetnika), Obračun poreza na zakup i priprema poreske prijave (za PR i DOO)

*

***

Opciono: Usluge virtuelnog aistenta već od 45 EUR/dnevno

Fakturisanje – Plaćanje putem eBanka , Priprema dopisa za poresku upravu , Priprema Zahteva za preknjiženje.

Priprema Predloga za izvršenje po osnovu verodostojne isprave, Virtuelni asistent u finansijama i pravnoj službi.

*

Pogledajte Cenovnik usluga ili

Pozovite nas da se dogovorimo

+381 66 338 335

ili pišite na

office@beoecc.rs

Virtuelna kancelarija uSrbiji, u centru Beograda. Usluga računovodstva i virtuelnog asistenta.

BEOECC agencija