Odlučili ste se da započnete posao u Srbiji i odabrali ste da Vam poslovne kancelarije budu u Beogradu. Znate kako da poslovne ideje pretočite u stvarnost. Međutim, niste stručnjak u pravnim i finansijskim aspektima vođenja poslovanja tako da ovaj deo posla želite prepustiti profesionalcima. BEOECC Vam može ponuditi usluge upravljanja operativnim poslovima preduzeća ali i više od toga.

Poslovno savetovanje, upravljanje operativnim poslovima preduzeća, obuka u vođenju poslovne administracije, pouzdana poslovna podrška u rastu Vašeg posla.

Sa nama imate partnera koji će pouzdano brinuti o delu Vaših poslova kao što su računovodstvo, administracija, finansije, pravni poslovi, praćenje poreskih propisa i usaglašenost sa zakonima, priprema dokumentacije za učešće u javnim nabavkama, izrada opštih akata, svih vrsta ugovora i drugi poslovi iz oblasti upravljanja preduzećem.

***

Zbližavanje je početak; ostajanje zajedno je napredak; sarađivanje je uspeh. – Henri Ford

***

Poslovno savetovanje i upravljanje operativnim poslovima firme

 • poslovno savetovanje;
 • upravljanje operativnim poslovima preduzeća;
 • registracija osnivanja preduzeća u APR-u;
 • promena podataka i brisanje preduzeća iz APR-a;
 • otvaranje računa u banci;
 • priprema dokumentacije za upis stvarnih vlasnika;
 • priprema tenderske dokumentacije za učešće u javnim nabavkama;
 • fakturisanje;
 • priprema svih vrsta ugovora;
 • priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica;
 • priprema dokumenata za redovan godišnji popis imovine i obaveza preduzeća;
 • unapređenje protoka dokumentacije u preduzeću;

Saradnik za eBank

 • odgovornost za elektronsko plaćanje,
 • priprema i podnošenje dokumentacije za devizna plaćanja,
 • kontakt sa bankama,
 • kontrola naplate

Izrada opštih akata firme

Nakon što ste završili sve obaveze oko osnivanja Vaše firme i krenuli sa poslovanjem, potrebno je da se pozabavite sa uspostavljanjem organizacije u firmi, da utvrdite pravila i način funkcionisanja i komunikacije i drugo. Deo ovih poslova ćete rešiti donošenjem opštih akata preduzeća čije je donošenje i zakonom propisano. Koje akte ste u zakonskoj obavezi da donesete zavisi od pravne forme i veličine preduzeća. U nastavku navodimo naslove neke od opštih akata koje je neophodno da preduzeća donesu:

 1. Pravilnik o radu
 2. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova (više od 10 zaposlenih)
 3. Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama
 4. Akt o proceni rizika
 5. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
 6. Pravilnik o zaštiti poslovne tajne
 7. Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju (više od 10 zaposlenih)
 8. Pravilnici iz oblasti zaštite od požara

Izrada web sajta u WordPress-u

Sajt u WordPress-u možete napraviti sami. Potrebno je osnovno znanje rada u Word-u, uložite malo vremena u upoznavanje sa WordPress-om, odaberete zanimljivu temu, kupite domen i izaberete kompaniju za hostovanje vaše internet prezentacije, i web sajt je gotov.

Naš savet je da domen i hosting usluge registrujete lično, na svoje ime ili kompaniju.

Ali ako Vam je prihvatljivije da sve ove poslove prepustite drugima, ako Vam web sajtovi naših klijenata izgledaju interesantno, možete nas pozvati da se dogovorimo oko saradnje.

Pogledajte web sajtove koje smo pripremili, uradili SEO optimizaciju i koje održavamo:

www.startingabusinessinserbia.com

www.jova.rs

www.kodkrikija.rs