BEOECC.RS

Osnivanje firme DOO

Osnivanje (otvaranje) firme DOO u Srbiji, statusne promene podataka za DOO (promena naziva, delatnosti, sedišta, osnivača, direktora i drugo) ili brisanje firme DOO u Agenciji za privredne registre APR-u. Takođe, po potrebi možemo uključiti i dodatne usluge kao što su pribavljanje dokumenata iz Poreske uprave, LPA i drugih institucija, koje je potrebno dostaviti APR-u.

Osnivanje firme DOO u Srbiji, u Beogradu
Da početak Vaše firme bude siguran

Osnivanje (otvaranje) firme DOO u Beogradu

Cena usluge za osnivanje (otvaranje) DOO u Beogradu zavisi od broja i vrste odabranih usluga. U nastavku dajemo spisak usluga koje smo podelili na osnovne i dodatne usluge:

Osnovne usluge za otvaranje firme DOO

 1. savetovanje o najprikladnijoj pravnoj formi, šifri delatnosti i slično – najčešća nedoumica klijenata je da li započeti poslovanje kao preduzetnik (PR) ili firma (DOO);
 2. priprema pravnog akta o osnivanju DOO (Odluka o osnivanju ili Ugovor o osnivanju):
  1. na srpskom (ćirilica ili latinica);
  2. dvojezično (srpski i engleski jezik);
  3. dvojezično (srpski i drugi jezik po izboru).
 3. priprema ostalih dokumenata za overu (OP obrazac, Punomoćje i drugo);
 4. rezervacija sudskog tumača za strani jezik (opciono);
 5. rezervacija termina kod notara (opciono);
 6. priprema i podnošenje standardne ili e-prijave za registraciju DOO u Agenciji za privredne registre (APR):
  1. za podnošenje e-prijave APR prijave potrebno je da osnivači i direktor poseduju e-potpis;
  2. možemo Vam pomoći oko dobijanja e-potpisa;

Dodatne usluge za otvaranje firme DOO

 1. upis stvarnih vlasnika u Centralni registar stvarnih vlasnika u APR-u:
  1. rok za upis stvarnih vlasnika je 15 dana od datuma registracije DOO;
  2. prijavu potpisuje direktor e-potpisom na portalu Centralnog registra;
  3. mi pripremamo e-prijavu i šaljemo Vam link preko kojeg vršite potpisivanje;
  4. po potrebi pripremamo dokumentaciju o stvarnim vlasnicima (koja je i ako je zakonom propisana);
 2. otvaranje računa u banci (opciono):
  1. možemo da budemo sa Vama u banci prilikom otvaranja računa – mi pripremamo svu dokumentaciju koju je potrebno priložiti banci;
  2. postupak otvaranja računa u banci možemo završiti i bez Vašeg prisustva uz overeno punomoćje;
  3. možemo Vam obezbediti online podršku (slanje potrebne dokumentaciije banci putem email-a);
 3. priprema i podnošenje dokumentacije za dobijanje e-potpisa tj. kvalifikovanog elektronskog sertifikata:
  1. potrebno je da direktor DOO poseduje e-potpis, bilo da se registracija DOO u APR-u vrši standardno ili elektronski;
  2. Elektronski potpis izdaju Halcom, PKS, POŠTA, MUP (besplatno).

Ostale usluge kod otvaranja firme DOO

Računovodstvene usluge

 1. priprema i dostava kompletne dokumentacije i prijava Poreskoj upravi (PU) ili Lokalnoj poreskoj administraciji (LPA):
  1. rok za podnošenje poreskih prijava je 15 dana od datuma osnivanja DOO;
  2. pripremu i podnošenje poreskih prijava PU i LPA vrši računovođa;
  3. potrebno je da pre ili u toku postupka osnivanja DOO odaberete i svog računovođu;
  4. svakako, možemo pripremiti i podneti sve potrebne poreske prijave u PU ili LPA, u slučaju da niste na vreme odabrali računovođu.

Iznajmljivanje virtuelne adrese ili kancelarije 

 1. privremena poslovna adresa na našoj adresi (virtuelna adresa ili virtuelna kancelarija), dok ne nađete prikladan poslovni prostor (pogledajte više o tome ovde);
 2. pomoć u odabiru poslovnog prostora za sedište firme;
 3. virtuelni biznis asistent koji bi u prvim danima ili duže obavljao sledeće poslove:
  1. pripremao potrebne ugovore, pravilnike, odluke, račune, memorandume i slično;
  2. komunicirao sa računovođom, bankom, poreskom upravom i kupcima radi naplate potraživanja;
  3. uredio sistem za protok, kontrolu, ažuriranje i arhiviranje poslovne dokumentacije;
  4. asistirao u pripremi ponuda za učešće u javnim nabavkama;
  5. pribavljao potrebnu dokumentaciju za dobijanje poslovne vize;
  6. unosio sadržaj za web sajt, vršio osnovna SEO podešavanja na web sajtu;
  7. pomagao u organizaciji ili samostalno organizovao partnerske konferencije;
  8. pročitajte više o poslovima virtuelnog asistenta ovde.

Otvaranje firme DOO - Pozovite nas

na 00 381 60 338 335  ili pišite na office@beoecc.rs

 

Statusne promene kod DOO

Statusne promene kod DOO obuhvataju pripremu i podnošenje APR prijave, pripremu Odluke o promenama i pripremu novog Akta o osnivanju DOO (Odluke ili Ugovora) koji se registruje u APR. U APR-u je moguće upisati više od 30 vrsta promena kao na primer:

 • promena naziva firme;
 • promena delatnosti;
 • promena sedišta;
 • promena vlasnika ili direktora;
 • povećanje ili smanjenje kapitala i drugo.

Otvaranje firme DOO - Pozovite nas

 

Brisanje firme DOO

Brisanje firme DOO je postupak koji traje duže i koji zahteva strpljenja, pribavljanje većeg broja potvrda i podnošenje istih APR-u. Našu uslugu za brisanje DOO možemo prilagoditi Vašim zahtevima. Možemo samostalno obaviti brisanje DOO u APR-u ili biti asistencija Vašem računovodstvu.

Otvaranje firme DOO - Pozovite nas

 

BEOECC agencija