REGISTRACIJA DOO i preduzetnika

Osnivanje preduzeća DOO i preduzetnika u Srbiji, usluge promene podataka u Agenciji za privredne registre APR-u i drugo.

Informacije o postupku registracije preduzeća, potrebnoj dokumentaciji i druge korisne informacije i linkove možete pronaći i na našoj Internet stranici Starting a Business in Serbia na srpskom i engleskom jeziku.

POZOVITE NAS

Osnivanje DOO i preduzetnika na samo dva klika.

Neke od usluga i pomoć na koju možete računati:

 1. odlučivanje o najprikladnijoj pravnoj formi – najčešća nedoumica klijenata je da li započeti poslovanje kao preduzetnik ili društvo sa ograničenom odgovornošću – PR ili DOO;
 2. priprema poslovnog plana, projekcija novčanih tokova;
 3. priprema pravnog akta o osnivanju (Odluka o osnivanju, Ugovor o osnivanju);
 4. priprema ostalih dokumenata za overu (OP obrazac, Punomoćje…);
 5. rezervacija sudskog tumača za strani jezik;
 6. rezervacija termina kod notara;
 7. postupak registracije pred Agencijom za privredne registre (naša agencija priprema i predaje obrasce za registraciju u APR-u i prati postupak do kraja);
 8. otvaranje računa u banci (postupak otvaranja računa u banci možemo završiti i bez Vašeg prisustva uz overeno punomoćje;
 9. priprema i dostava kompletne dokumentacije Poreskoj upravi;
 10. pribavljanje digitalnog potpisa (Halcom, PKS, POŠTA, MUP);
 11. privremena poslovna adresa na našoj adresi (dok ne nađete prikladan poslovni prostor);
 12. pomoć u odabiru poslovnog prostora (sarađujemo sa IT kompanijama i agencijama za računarsko programiranje – neke su svoje poslovanje započele u Naučno-tehnološkom parku u Beogradu).

***

ŠIFRA DELATNOSTI.

Kako odabrati pravu šifru delatnosti kojom će se Vaša firma baviti?

Možete registrovati samo jednu šifru delatnosti kao pretežnu delatnost ali možete obavljati i sve druge delatnosti koje su Zakonom dozvoljene i za koje nije potrebno da prethodno pribavite posebne dozvole ili licence. U izuzetnim slučajevima, za obavljanje određene delatnosti potrebno je da registrujete tačno zakonom propisanu šifru delatnosti (na primer turističke agencije).

Pretežna delatnost koju ćete odabrati treba da bude ona delatnost od koje ćete imati najviše prihoda.

U nastavku dajemo deo iz Klasifikacije (oblast 62, grana 62.0, grupe 62.01 – 62.09) kao primer:

62 Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti

Obuhvata stručne aktivnosti na polju informacione tehnologije: pisanje, modifikovanje, testiranje i održavanje softvera; planiranje i projektovanje računarskih sistema kojima se integriše računarski hardver, softver i komunikaciona tehnologija; upravljanje računarskim sistemima klijenata na licu mesta i/ili uređajima za obradu podataka; ostale profesionalne i tehničke aktivnosti koje su u vezi s računarima.

62.0 Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti

Računarsko programiranje, konsultantske i s tim povezane delatnosti.

62.01   Računarsko programiranje

Obuhvata:

 • pisanje, menjanje, testiranje, dokumentovanje i održavanje softvera; uključuje i pisanje programa na osnovu uputstva korisnika
 • projektovanje strukture i sadržaja i/ili pisanje koda neophodnog za kreiranje i inplementacija:
 • sistemskog softvera (uključujući ažuriranje i patch-eve)
 • aplikativnog softvera (uključujući ažuriranje i patch-eve)
 • baza podataka
 • veb stranica
 • prilagođavanje softvera, tj. modifikovanje i konfigurisanje postojeće aplikacije da bi se obezbedila njena funkcionalnost u okruženju klijentovog informacionog sistema

Ne obuhvata:

 • izdavanje softverskih paketa, del. 58.29
 • prevođenje ili prilagođavanje nepodešenog softvera za određeno tržište, za svoj račun, del. 58.29
 • planiranje i projektovanje računarskih sistema koji integrišu hardver, softver i komunikacionu tehnologiju, čak i kada obezbeđivanje softvera predstavlja integralni deo, del. 62.02
62.02   Konsultantske delatnosti u oblasti informacione tehnologije

Obuhvata:

 • planiranje i projektovanje računarskih sistema koji integrišu hardver, softver i komunikacione tehnologije; usluge mogu obuhvatiti i odgovarajuću obuku korisnika

Ne obuhvata:

 • prodaju hardvera i softvera, del. 46.51 i 47.41
 • instaliranje centralnih (mainframe) i sličnih računara, del. 33.20
 • instalaciju personalnih računara, del. 62.09
 • instalaciju softvera, oporavljanje nakon havarije ili pada računarskog sistema, del. 62.09
62.03   Upravljanje računarskom opremom

Obuhvata:

 • obezbeđenje upravljanja klijentovim računarskim sistemom na licu mesta i/ili opremom za obradu podataka, kao i pružanje odgovarajućih usluga podrške
62.09   Ostale usluge informacione tehnologije

Obuhvata druge informaciono-tehnološke delatnosti i delatnosti u vezi sa računarima, na drugom mestu nepomenute, kao što su:

 • usluge oporavka nakon havarije ili pada sistema (disaster recovery)
 • instaliranje personalnih računara
 • usluge instalacije softvera

Ne obuhvata:

 • montiranje centralnih (mainframe) i sličnih računara, del. 33.20
 • računarsko programiranje, del. 62.01
 • konsultovanje u vezi s računarima, del. 62.02
 • upravljanje računarskom opremom, del. 62.03
 • obrađivanje podataka i hosting, del. 63.11

Odlučite se za naše usluge i plovite bezbedno poslovnim vodama.

BEOECC agencija