Odlučili ste se da započnete posao u Srbiji i odabrali ste da Vam poslovne kancelarije budu u Beogradu. Znate kako da poslovne ideje pretočite u stvarnost. Međutim, niste stručnjak u pravnim i finansijskim aspektima vođenja poslovanja tako da ovaj deo posla želite prepustiti profesionalcima. BEOECC Vam može ponuditi knjigovodstvene usluge ali i više od toga.

Knjigovodstvene usluge, poslovno savetovanje, obuka u vođenju poslovne administracije, pouzdana poslovna podrška u rastu Vašeg posla.

Sa nama imate partnera koji će pouzdano brinuti o delu Vaših poslova kao što su računovodstvo, administracija, finansije, pravni poslovi, praćenje poreskih propisa i usaglašenost sa zakonima. Dodatne usluge na koje možete da računate su: poslovno savetovanje, priprema dokumentacije za učešće u javnim nabavkama, izrada opštih akata, svih vrsta ugovora i drugi poslovi iz oblasti upravljanja preduzećem.

 

Zbližavanje je početak; ostajanje zajedno je napredak; sarađivanje je uspeh. – Henri Ford

KNJIGOVODSTVENE USLUGE

 • dvojno knjigovodstvo
 • računovodstvene usluge za preduzeća i preduzetnike
 • registracija osnivanja preduzeća i preduzetnika u APR-u, promena podataka i brisanje preduzeća iz APR-a, otvaranje računa u banci
 • poslovno savetovanje
 • priprema tenderske dokumentacije za učešće u javnim nabavkama
 • fakturisanje
 • priprema svih vrsta ugovora
 • prijava i odjava radnika
 • obračun plata i doprinosa i ostalih ličnih primanja radnika
 • priprema dokumentacije za dobijanje bankarskih pozajmica
 • popis i obračun amortizacije osnovnih sredstava

SARADNIK ZA PLAĆANJA

 • odgovornost za elektronsko plaćanje,
 • priprema i podnošenje dokumentacije za devizna plaćanja,
 • vođenje dinarske i devizne blagajne,
 • unapređivanje protoka dokumentacije,
 • kontakt sa bankama,
 • vođenje knjige ulaznih računa,
 • evidencija izlaznih faktura i druge izlazne dokumentacije po kojoj se vrši naplata,
 • kontrola naplate

 

IZRADA OPŠTIH AKATA PREDUZEĆA

Nakon što ste završili sve obaveze oko osnivanja Vaše firme i krenuli sa poslovanjem, potrebno je da se pozabavite sa uspostavljanjem organizacije u firmi, da utvrdite pravila i način funkcionisanja i komunikacije i drugo. Deo ovih poslova ćete rešiti donošenjem opštih akata preduzeća čije je donošenje i zakonom propisano. Koje akte ste u zakonskoj obavezi da donesete zavisi od pravne forme i veličine preduzeća. U nastavku navodimo naslove neke od opštih akata koje je neophodno da preduzeća donesu:

 1. Pravilnik o radu
 2. Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova (više od 10 zaposlenih)
 3. Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama
 4. Akt o proceni rizika
 5. Pravilnik o bezbednosti i zdravlju na radu
 6. Pravilnik o zaštiti poslovne tajne
 7. Pravilnik o unutrašnjem uzbunjivanju (više od 10 zaposlenih)
 8. Pravilnici iz oblasti zaštite od požara